Friday, September 9, 2011

highwayman III


Zapraszamy na trzecią edycję zakopiańskiego alleycata.

Pracujemy nad szczegółami, więcej info wkrótce.
Info przede wszystkim na stronie wydarzenia.

Wstępny program imprezy:
... 15.09.2011 Kraków:
16.00 Polo na Polfie (ul.Esienberga 2) i browarki

16.09.2011 Kraków:
18-23.00 Klub Literki - targi Crack Off 2 oraz wystawa zdjęć Armyego http://fixedphoto.blogspot.com/
20:00 Kurierbiznescat - alley
22:00 Klub Literki - party dj Boogie Sound

17.09.2010 Kraków - Zako:

10:00 Przejazd wynajętym autobusem do Zakopanego
13.00 Zakwaterowanie (ul. Walowa Góra 11a) a na deser baton
16.00 Alleycat - start przed galerią Burzec, była pracownia Axentowicza ( ul. Piaseckiego 14)
Uphill w trakcie wyścigu.
20:00 Afterparty - kurieroke - górna stacja wyciągu na Harendzie + grill
22:00 Stójki
23.00 Koronacja

18.09.2010 Zakopane
11:00 Śniadanie Mistrzów - chill


Nie będzie klasyfikacji łącznej jak w zeszłym roku -
główny alleycat w Zakopanem będzie miał formę wyścigu, podzielonego na kilka etapów, po każdym etapie odpadnie część uczestników - trasa zostanie podana wkrótce.

Nocleg w Krakowie będzie odbywał się u zaprzyjaźnionych rowerzystów, także lepiej zabrać ze sobą przynajmniej śpiwór. W Zakopanem nocujemy w hostelu, każdy pokój ma odzielnną łazienkę.Należy zabrać śpiwory.
Pierwszych 50 osób będzie miało zagwarantowany przejazd z Krakowa do Zakopanego (wraz z rowerem) oraz noclegi w Zako i Krk.


Wpisowe
30 zl - kurierzy
40 zl - reszta

Wpisowe na pojedyńczy alleycat 10 zl
Prosimy o przesłanie formularzy na adres: atanazy.bazakbalcerzyk@gmail.com lub pat.guzik@gmail.com

formularz:
IMIĘ:
NAZWISKO:
PSEUDO:
MIASTO:
RODZAJ POJAZDU: ostre/singlespeed/szosa
JEDZU: mięso/wegetarian/wege
NUMER:

Dane do przelewu
NUMER KONTA

pat guzik
tytul przelewu : highwayman
wbk 70 1090 2053 0000 0001 1450 3865
adres do przelewu : ul. podgórna 31 32-310 klucze

info także na www.hare-rama.blogspot.com

Wszelkie pytania kierować na: atanazy.bazakbalcerzyk@gmail.com

Torby kurierskie obowiązkowo, kaski zalecane!
pzdr
Ekipa Kierownicza


Balcerek
Stefan zwany Marcinem
Richard rączka
Pat
Dawid Zwijacz


Here is the schedule for events..

16.09.2011 Krakow:
18-23.00 Literki Club and the exhibition of Armyego http://fixedphoto.blogspot.com/ photographs
20:00 Highwayman III Alley Cat Start
22:00 Finish @ Literki Club

17.09.2010 Krakow - Zakopane:
10:00 Bus to Zakopane
13.00 Arrive @ Accommodation ul. Walowa Góra 11
16.00 Alleycat - Start in front of the Burzec gallery, there was a studio of Axentowicz (ul. Piaseckiego 14)
20:00 Afterparty
22:00 Trackstand

18.09.2010 Zakopane:
11:00 Breakfast of Champions - Chill

There will be no total classification like last year - main alleycat in Zakopane he will have a form of the race, divided in a few stages, after every stage a part of participants will come off - the route will be passed soon.

Accommodation will take place in Cracow at friendly cyclists, also better to take at least a sleeping bag with oneself. In Zakopane we are staying overnight in the hostel, everyone has a room, but you should take sleeping bags.

Registration Fee
30 zl - couriers
40 zl - Rest
Registration fee for alley cat only 10zl

Please fill in forms and send to the following address: atanazy.bazakbalcerzyk@gmail.com or pat.guzik@gmail.com

NAME:
SURNAME:
ALIAS:
CITY:
Type Of Bike:
NUMBER:

Data to transfer

ACCOUNT NUMBER
Pat Guzik
Title transfer: Highwayman
WBK 70 1090 2053 0000 0001 1450 3865
Address for transfer: ul. 32-310 Podgórna 31 klucze

Also info on www.hare-rama.blogspot.com
Any questions please email: atanazy.bazakbalcerzyk @ gmail.com
Courier Bags, helmets and bicycles are mandatory at all times!

No comments:

Post a Comment