Tuesday, March 29, 2011Jako że we wtorki boisko na dectahlonie jest zajęcte, postanowiliśmy spotykać się co czwartek o 17.00 tamże.
Boisko jest zarezerwowane do końca maja...


Thursday, March 31 · 5:00pm - 8:00pm

No comments:

Post a Comment