Wednesday, March 23, 2011

Drang Nach Westen Polo

Ostatnie przygotowania do przeprawy przez Odrę. Proszę o przybycie ZWŁASZCZA TYCH, KTÓRZY JADĄ DO DREZNA na turniej bike polo. Trzeba ostatecznie ustalić kto jedzie, kto z kim gra, dograć się i dogadać różne sprawy.
Czwartek, 24 marca 2011, 17.00, Decathlon Kraków Plaza
[fb]

No comments:

Post a Comment